PETÍCIA

za zachovanie cirkevných sviatkov ako dní pracovného pokoja

My občania Slovenskej republiky vyjadrujeme nesúhlas so snahou Vlády SR zrušiť čo i len jeden cirkevný sviatok ako deň pracovného pokoja.

 

Nesúhlasíme s riešením ekonomických problémov odstraňovaním  a profanáciou kresťanských prvkov a tradícii, ktoré sú na Slovensku zaužívané. Dnes sa tak deje snahou Vlády SR obmedziť počet sviatočných dní, ktoré sú štátom (formou zákona) vyhlásené za dni pracovného pokoja. Kresťanstvo je po stáročia neoddeliteľnou súčasťou slovenskej spoločnosti a na jeho základe a kresťanských hodnotách bol od počiatku formovaný i slovenký národ a národné povedomie. V rovnakom duchu sa Preambula Ústavy SR odvoláva na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo. Preto vyzývame Vládu SR na zachovávanie tohto dedičstva, rovnako ako na zachovanie počtu cikrevných sviatkov, ktoré sú dňami pracovného pokoja.

 

Preto vyzývame širokú verejnosť, aby podpisom ako i ďalším šírením tejto petície podporila zachovanie všetkých cirkevných sviatkov ako dní pracovného pokoja. Už teraz ďakujeme za každú pomoc a podporu tejto iniciatívy.

 

Petičný výbor

Novinky

Termín ukončenia zbierania podpisov

20.07.2012 11:10
Niektorí ste nás oslovili s otázkou či petícia ešte stále prebieha.  Preto sme sa rozhodli stanoviť oficiálny termín ukončenia zbierania podpisov, a to práve na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, t.j. 15. septembra 2012. Petícia je teda stále aktuálna a do tohto dátumu...

Petičný hárok je k dispozícii na stiahnutie

05.06.2012 18:46
Petičný hárok k petícii na zachovanie cirkevných sviatkov ako dní pracovného pokoja je k dispozícii na stiahnutie tu. (na jeho stiahnutie je potrebne otvoriť tento článok)